Het BUBS weekeinde mag een succes genoemd worden.

Het aantal inschrijvingen is gestegen en nieuwe leden mochten we verwelkomen waaronder zeer gewaardeerde verenigings collegae . In totaal bezochten 10 verenigingsofficials het weekeinde en de KNBSB workshops in alle drie disciplines, Softbal, Scoren en Honkbal.

Dit alles is mede te danken aan de verschillende stuurgroepen maar ook zeker het organiserend comité dat al vier jaar uit eenzelfde vaste samenstelling bestaat.

Norbert die zorgt dat iedereen een slaapplaats heeft en alle workshops in een geschikte omgeving gehouden kunnen worden en de Dames Monique en Janneke die zorgen in samenwerking met het Nieuwe erf voor het gastronomisch gedeelte van het gehele weekeinde.

Van snoepgoed tot diner was alles tot in de puntjes verzorgt en is geen wanklank vernomen. We kunnen de inzet dan ook alleen maar loven en tonen in beelden.

Natuurlijk bedanken we ook allen die hand en spandiensten hebben verleend om dit mogelijk te maken.